Demokrati förutsätter öppenhet

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandberg Siv
Förläggare: Finlands kommunförbund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finlands kommuntidning
Tidskriftsakronym: Fikt
Nummer: 5
eISSN: 1235-9343

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:40