Application of analytical techniques in quality control of printed pharmaceutical dosage forms : a study in pharmaceutical sciences

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hossein Vakili
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3658-7

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:10