Early discovery approaches of biofilm inhibitors from naturally-inspired sources and insights into biofilm models : a study in pharmaceutical sciences

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Suvi Manner
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3625-9

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:30