Za'atari Refugee Cookbook: Relevance, Challenges and Design Considerations

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fisher KE, Talhouk R, Yefimova K, Al-Shahrabi D, Yafi E, Ewald S, Comber R.
Publiceringsår: 2017
Förläggare: ACM CHI
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems
Artikelns första sida, sidnummer: 2576
Artikelns sista sida, sidnummer: 2583
ISBN: 978-1-4503-4656-6

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:52