The TACO Protocol Processor Simulation Environment

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Seppo Virtanen, Johan Lilius
Förläggare: IEEE
Publiceringsår: 2001
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Ninth International Symposium on Hardware/Software Codesign
Artikelns första sida, sidnummer: 201
Artikelns sista sida, sidnummer: 206
ISBN: 1-58113-364-2

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:15