Three Models for Gene Assembly in Ciliates: A Comparison

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Miika Langille, Ion Petre, Vladimir Rogojin
Redaktörer: Masayuki Murata and Ozgur Akan
Förlagsort: Hyogo
Publiceringsår: 2009
Förläggare: The Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (ICST)
Moderpublikationens namn: Proceedings of BIONETICS 2008
eISBN: 978-963-9799-35-6

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:11