Cost-Efficient Dynamically Scalable Video Transcoding in Cloud Computing

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fareed Jokhio, Adnan Ashraf, Sébastien Lafond, Ivan Porres, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 25
ISBN: 978-952-12-3001-1

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:43