Togetherness and Space - Identifications and Negotiations in Polish-Finnish Families

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Liisa Kuczynski
Förläggare: Ethnos r.y.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
Volym: 34
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 86

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:19