UML based Modeling of Web Service Composition - A Survey

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rauf I, Iqbal MZ, Malik ZI
Redaktörer: Dosch W, Lee R, Tuma P, Coupaye T
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 2008
Moderpublikationens namn: 6th ACIS International Conference on Software Engineering Research, Management & Applications (SERA 2008)

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:50