Kulturarv som process och värdemarkör.

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sanna Lillbroända-Annala
Editors: Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala, Maija Santikko
Publication year: 2014
Publisher: Ethnos
Book title: Muuttuva kulttuuriperintö. Det föränderliga kulturarvet
Start page: 41
End page: 61
ISBN: 978-951-96345-8-6

Last updated on 2020-21-02 at 05:26