Factors associated with occupational stress among university teachers in Pakistan and Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Naima Akhtar Malik, Kaj Björkqvist, Karin Österman
Förläggare: Universitas Ahmad Dahlan
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Educational, Health and Community Psychology
Volym: 6
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
eISSN: 2460-8467

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 02:40