Sick-leave due to burnout among university teachers in Pakistan and Finland and its psychosocial concomitants

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Naima Akhtar Malik, Kaj Björkqvist, Karin Österman
Förläggare: European Center for Science Education and Research
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Journal of Social Science Education and Research
Volym: 10
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 203
Artikelns sista sida, sidnummer: 212
eISSN: 2312-8429

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 01:06