Sex differences in victimisation from low intensity intimate partner aggression in South Sudan

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Owen Ndoromo, Karin Österman, Kaj Björkqvist
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Journal of Social Science Education and Research
Volym: 11
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 23
eISSN: 2312-8429

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:22