Mediating factors between overcrowding and adolescent antisocial behavior in Lagos, Nigeria

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olaniyi Makinde, Kaj Björkqvist, Karin Österman
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Pyrex Journal of African Studies and Development
Tidskriftsakronym: PJASD
Volym: 3
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
eISSN: 2985-8763

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:38