How word frequency affects morphological processing in monolinguals and bilinguals

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lehtonen M, Laine M
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Bilingualism: Language and Cognition
Volym: 6
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 213
Artikelns sista sida, sidnummer: 225
ISSN: 1366-7289

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 05:38