World Heritage Governance and Tourism Development : a study of public participation and contested ambitions in the World Heritage Kvarken Archipelago

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristina Svels
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3525-2
eISBN: 978-952-12-3526-9

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:28