Translokala tillhörigheter? Finskhetens dimensioner på Åland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Liisa Kuczynski
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 89
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 63

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:28