Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen
Förläggare: Turun kaupunki.
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2017
Seriens namn: Kaupunkitutkimusohjelma tutkimusraportteja
Nummer i serien: 2/2017
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
ISSN: 2243-1594

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:38