In Sickness and in Health: Personal Health and Political Participation in the Nordic Countries

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Söderlund, Lauri Rapeli
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Politics and the Life Sciences
Volym: 34
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 43
eISSN: 1471-5457

Senast uppdaterad 2019-18-08 vid 07:01