Decision making with a fuzzy ontology

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carlsson Christer, Brunelli Matteo, Mezei József
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Soft Computing
Volym: 16
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 1143
Artikelns sista sida, sidnummer: 1152

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 05:48