Sex composition of children, parental separation, and parity progresson: Is Finland a Nordic outlier?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Fjalar Finnäs
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Demographic Research
Volym: 30
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 02:35