Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad.

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Publiceringsår: 2009
Förläggare: Verbum Förlag AB
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 346
ISBN: 978-91-526-3267-3

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 05:03