An online SPE LC-MS/MS method for the analysis of antibiotics in environmental water

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meierjohann Axel, Kortesmäki Ewelina, Brozinski Jenny-Maria, Kronberg Leif
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Environmental Science and Pollution Research
Volym: 24
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 8692
Artikelns sista sida, sidnummer: 8699
eISSN: 1614-7499

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:56

Dela länk