The occurrence and depth penetration of macroalgae along
environmental gradients in the northern Baltic Sea

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henna Rinne, Sonja Salovius-Laurén, Johanna Mattila
Förläggare: Academic Press
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volym: 94
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 182
Artikelns sista sida, sidnummer: 191
eISSN: 1096-0015

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:07