Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Editors: Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Publication year: 2011
Publisher: Åbo Akademis förlag
Start page: 1
End page: 142
ISBN: 978-951-765-622-1
eISBN: 978-951-765-623-8

Last updated on 2020-01-10 at 04:52