Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Förläggare: Finlands kommunförbund
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-293-204-4
eISBN: 978-952-293-204-4

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 01:43