Den andra vågens försök med frikommuner och normuppluckring i Danmark och Norge.

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Siv Sandberg
Publisher: Finlands kommunförbund
Publication year: 2014
ISBN: 978-952-293-204-4
eISBN: 978-952-293-204-4

Last updated on 2020-25-05 at 02:04