Etnologin 100 år. Internationellt forskarseminarium och föreläsningsserie

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Liisa Kuczynski
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 1989
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 68
Artikelns första sida, sidnummer: 114
Artikelns sista sida, sidnummer: 119

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 04:05