Etnologin 100 år. Internationellt forskarseminarium och föreläsningsserie

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna-Liisa Kuczynski
Publisher: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 1989
Journal: Budkavlen
Volume number: 68
Start page: 114
End page: 119

Last updated on 2020-25-09 at 06:40