Tracing the elite’s fear of revolts in national and transnational early modern Swedish sources. Methodological Reflections on the source material

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Miriam Rönnqvist
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Revue d'histoire Nordique
Volym: 22
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 73

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:08