Berättade gemenskaper i Visby: .

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Förläggare: Åbo Akademi, etnologi och folkloristik
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Budkavlen
Tidskriftsakronym: Bd
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 87
Artikelns sista sida, sidnummer: 89


Abstrakt

Recension på boken Ulf Palmenfelt. Berättade gemenskaper. Individuella livshistorier och kollektiva tankefigurer. 2017.


Nyckelord

Berättelseanalys, Levnadsberättelser

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 02:15