Multifunctional Nanohybrid Based on Porous Silicon Nanoparticles, Gold Nanoparticles, and Acetalated Dextran for Liver Regeneration and Acute Liver Failure Theranostics

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu Z, Li Y, Li W, Xiao C, Liu D, Dong C, Zhang M, Mäkilä E, Kemell M, Salonen J, Hirvonen J, Zhang H, Zhou D, Deng X, Santos HA
Förläggare: Wiley-VCH
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Materials
ISSN: 1521-4095


Dokument


Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:24