Fabrication of Calcium Phosphate‐Based Nanocomposites Incorporating DNA Origami, Gold Nanorods, and Anticancer Drugs for Biomedical Applications

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhang H, Qu X, Chen H, Kong H, Ding R, Chen D, Zhang X, Pei H, Santos HA, Hai M, Weitz D
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Healthcare Materials
Volym: 6
Nummer: 20
ISSN: 2192-2659


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:59