Real-time continuous identification of greenhouse plant pathogens based on recyclable microfluidic bioassay system

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Qu X, Li M, Zhang H, Lin C, Wang F, Xiao M, Zhou Y, Shi J, Aldalbahi A, Pei H, Chen H, Li L
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ACS Applied Materials and Interfaces
Volym: 9
Nummer: 37
Artikelns första sida, sidnummer: 31568
Artikelns sista sida, sidnummer: 31575
ISSN: 1944-8244


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 05:34