Protein Coating of DNA Nanostructures for Enhanced Stability and Immunocompatibility

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Auvinen Henni, Zhang Hongbo. Nonappa Nonappa, Kopilow Alisa, Niemelä Elina H.; Nummelin Sami, Correia Alexandra, Santos Hélder A., Linko Veikko, Kostiainen Mauri A.
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Healthcare Materials
Volym: 6
Nummer: 18
ISSN: 2192-2659

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 02:34