Current developments and applications of microfluidic technology toward clinical translation of nanomedicines

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu D, Zhang H, Fontana F, Hirvonen JT, Santos HA
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Advanced Drug Delivery Reviews
Volym: 128
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 83
ISSN: 0169-409X


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 04:23