A Versatile Carbonic Anhydrase IX Targeting Ligand-Functionalized Porous Silicon Nanoplatform for Dual Hypoxia Cancer Therapy and Imaging

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Janoniene A, Liu Z, Baranauskiene L, Mäkilä E, Ma M, Salonen J, Hirvonen J, Zhang H, Petrikaite V, Santos HA
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ACS Applied Materials and Interfaces
Volym: 9
Nummer: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 13976
Artikelns sista sida, sidnummer: 13987
ISSN: 1944-8244


Dokument


Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 04:01