Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu D, Zhang H, Fontana F, Hirvonen JT, Santos HA
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Lab on a Chip
Volym: 17
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 1856
Artikelns sista sida, sidnummer: 1883


Dokument


Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 05:39