Electrospun photocrosslinkable hydrogel fibrous scaffolds for rapid in vivo vascularized skin flap regeneration

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sun X, Lang Q, Zhang H, Cheng L, Zhang Y, Pan G, Zhao X, Yang H, Zhang Y, Santos HA, Cui W
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Functional Materials
Volym: 27
Nummer: 2
ISSN: 1616-3028


Dokument


Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:33