”On siistiä saada enemmän vastuuta”.

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Tornivuori, Anne Kasén, Silja Kosola
Förläggare: Lääkäriliitto
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Suomen Lääkärilehti
Volym: 69
Nummer: 46
Artikelns första sida, sidnummer: 3095
Artikelns sista sida, sidnummer: 3098
eISSN: 0039-5560

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 04:46