The impact of porous silicon nanoparticles on human cytochrome P450 metabolism in human liver microsomes in vitro

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ollikainen E, Liu D, Kallio A, Mäkilä E, Zhang H, Salonen J, Santos HA, Sikanen TM
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Journal of Pharmaceutical Sciences
Volym: 104
Artikelns första sida, sidnummer: 124
Artikelns sista sida, sidnummer: 132
ISSN: 0928-0987


Dokument


Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 04:10