Probing Cellular Molecules with PolyA-Based Engineered Aptamer Nanobeacon

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Chen L, Chao J, Qu X, Zhang H, Zhu D, Su S, Aldalbahi A, Wang L, Pei H
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ACS Applied Materials and Interfaces
Volym: 9
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 8014
Artikelns sista sida, sidnummer: 8020
ISSN: 1944-8244


Dokument


Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:05