Convection-Driven Pull-Down Assays in Nanoliter Droplets Using Scaffolded Aptamers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Qu X, Zhang H, Chen H, Aldalbahi A, Li L, Tian Y, Weitz DA, Pei H
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Analytical Chemistry
Volym: 89
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 3468
Artikelns sista sida, sidnummer: 3473
ISSN: 0003-2700


Dokument


Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:12