Biomimetic Engineering Using Cancer Cell Membranes for Designing Compartmentalized Nanoreactors with Organelle‐Like Functions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Balasubramanian V, Correia A, Zhang H, Fontana F, Mäkilä E, Salonen J, Hirvonen J, Santos HA
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Materials
Volym: 29
Nummer: 11
ISSN: 1521-4095


Dokument


Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 03:20