Core/Shell Nanocomposites Produced by Superfast Sequential Microfluidic Nanoprecipitation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu D, Zhang H, Cito S, Fan J, Mäkilä E, Salonen J, Hirvonen J, Sikanen TM, Weitz DA, Santos HA
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nano Letters
Volym: 17
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 606
Artikelns sista sida, sidnummer: 614
ISSN: 1530-6984


Dokument


Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 04:28