Microfluidics platform for glass capillaries and its application in droplet and nanoparticle fabrication

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Herranz-Blanco B, Ginestar E, Zhang H, Hirvonen J, Santos HA
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: International Journal of Pharmaceutics
Volym: 516
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 100
Artikelns sista sida, sidnummer: 105
ISSN: 0378-5173


Dokument


Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 02:08