Microfluidic assembly of a nano-in-micro dual drug delivery platform composed of halloysite nanotubes and a pH-responsive polymer for colon cancer therapy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Li W, Liu D, Zhang H, Correia A, Mäkilä E, Salonen J, Hirvonen J, Santos HA
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Acta Biomaterialia
Volym: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 238
Artikelns sista sida, sidnummer: 246
ISSN: 1742-7061


Dokument


Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 04:16