Developing a team-based innovation education

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Ramström, A.G. Nyström, J. Lindström
Redaktörer: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: INTED2014 Proceedings
Seriens namn: INTED2014 Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 2315
Artikelns sista sida, sidnummer: 2324
ISBN: 978-84-616-8412-0
ISSN: 2340-1079


Nyckelord

business education, Innovation, Team-based learning

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 04:08