A Methodology for integration of formal methods in a healthcare case study

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Luigia Petre, Elena Troubitsyna, Marina Waldén, Pontus Boström, Niklas Engblom, Micaela Jansson
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2001
Seriens namn: TUCS Technical Report
Antal sidor: 64
ISBN: 952-12-0939-9
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:11