Skriva av och skriva eget. Samtal om skrivande i den svenskspråkiga skolan i Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Slotte, Liselott Forsman
Redaktörer: Marika Tandefelt
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Språk i skola och samhälle
Seriens namn: Svenskan i Finland – i dag och i går.
Nummer i serien: 2
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 51
ISBN: 978-951-583-363-1

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 03:19